Syrena Best Point

Regulamin

REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA

1. SYRENA BEST POINT jest programem lojalnościowym Hoteli Warszawskich „Syrena” Sp. z o.o.

2. Istotą programu, który stworzyliśmy specjalnie dla Państwa, jest premiowanie każdego pobytu w naszych hotelach.

3. Uczestnictwo w programie podlega jednorazowej opłacie w wysokości 50 EURO lub 200 PLN. Opłata ta stanowi jednorazowe zryczałtowane wynagrodzenie za świadczenie dodatkowych usług w ramach Syrena Best Point.

4. Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych. Nie dotyczy pobytów grupowych i konferencyjnych. Od dnia 1 grudnia 2015 roku nie ma możliwości przystąpienia do programu przez nowych członków. 

5. Po przystąpieniu do programu każdy jego uczestnik otrzymuje kartę członkowską ze swoim numerem. Karta może być wykorzystywana wyłącznie przez jej posiadacza i musi być każdorazowo okazywana w recepcji hotelowej. Karta członkowska stanowi własność Hoteli Warszawskich “Syrena” Sp. z o.o. i nie może być udostępniona osobie trzeciej.

6. Po przystąpieniu do programu uczestnik otrzymuje dostęp do osobistego konta na stronie www.syrenabestpoint.com. Dostęp do konta chroniony jest nazwą użytkownika (adres e-mail) oraz hasłem, które zostanie wygenerowane automatycznie. Hasło może zostać zmienione przez uczestnika w każdej chwili.

7. Posiadacz karty otrzymuje następujące przywileje członkowskie natychmiast po przystąpieniu do programu:

 • Status VIP - pokój wyższej kategorii (w miarę dostępności pokoi), wstawkę owocową;
 • przywilej późnego wymeldowania się – do godziny 15:00 (w miarę dostępności pokoi);
 • przywilej wczesnego zameldowania się – od godziny 07:00 (w miarę dostępności pokoi);
 • przywilej wynajęcia pokoju dwuosobowego w cenie pokoju jednoosobowego;
 • jeden powitalny Voucher na aperitif (ważny wyłącznie w dniu przyjazdu);
 • pierwszeństwo na liście oczekujących w przypadku braku wolnych miejsc w hotelu.

8. Punkty programu Syrena Best Point gromadzone są na koncie uczestnika według zasady – każda wydana złotówka w jednym z hoteli Polonia Palace, MDM lub Metropol równa jest 1 punktowi programu Syrena Best Point.

9. Do przeliczania na punkty kwalifikują się wyłącznie kwoty, zawarte w głównym rachunku hotelowym, które opłacone zostaną po wystawieniu faktury końcowej przed wymeldowaniem z hotelu.

10. Aby otrzymać punkty w programie, uczestnik programu musi być zameldowany w jednym z hoteli Polonia Palace, MDM lub Metropol. Usługi, z których uczestnik korzystał przed przystąpieniem do programu Syrena Best Point nie podlegają wymianie na punkty.

11. Zgromadzone przez uczestnika programu punkty mogą być wymieniane według następujących zasad:

 • każde 1000 punktów – jednorazowe przeniesienie do pokoju wyższej kategorii podczas całego pobytu;
 • każde 2000 punktów – jedna bezpłatna noc w Hotelach Metropol albo MDM w pokoju jedno- albo dwuosobowym;
 • każde 3000 punktów - jedna bezpłatna noc w Hotelu Polonia Palace w pokoju jedno- albo dwuosobowym.

12. Aby możliwe było wykorzystanie nagrody, wystawiany jest Voucher odpowiadający ilości punktów zgodnie z punktem 11, które odejmowane są automatycznie z konta uczestnika. Voucher stanowi formę zapłaty za wybraną nagrodę w recepcji hotelu. Voucher zachowuje swoją ważność przez 6 miesięcy od daty wystawienia.

13. Aby wymienić odpowiednią ilość punktów na nagrody należy:

 • zamówić wybrany Voucher przynajmniem siedem dni przed planowanym pobytem w hotelu pod numerem telefonu +48 22 31 82 888 lub wydrukować Voucher osobiście na stronach internetowych Hoteli Warszawskich „Syrena” Sp. z o.o. www.syrenabestpoint.com;
 • uzgodnić termin, dostępność i dokonać rezerwacji pokoju w jednym z hoteli biorących udział w programie Syrena Best Point, przynajmniej siedem dni przed planowanym pobytem z zaznaczeniem, że Voucher będzie stanowił formę płatności;
 • okazać oryginalny Voucher w recepcji hotelowej podczas meldowania i potwierdzić, że Voucher będzie stanowił formę płatności.

14. Wszystkie hotele, biorące udział w programie Syrena Best Point, zobowiązane są do honorowania Voucherów. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych.

15. Voucher noclegowy może posłużyć jedynie do pokrycia kosztów wybranej przez uczestnika nagrody wskazanej na Voucherze, wyłączając dodatkowe posiłki, napoje oraz inne usługi.

16. Za nocleg opłacony Voucherem, nie nalicza się punktów. Wartość Vouchera jest odliczana od punktów zgromadzonych na koncie uczestnika programu Syrena Best Point.

17. Członkostwo w programie Syrena Best Point przewidziane jest na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Warunkiem przedłużenia członkostwa jest kolejny pobyt w jednym z hoteli Spółki w przeciągu 6 miesięcy od daty ostatniego pobytu. Kolejne okresy członkowskie liczone są co 6 miesięcy od ostatniego pobytu.

18. Spółka zastrzega sobie prawo do anulowania zgromadzonych punktów oraz zamknięcia konta Uczestnika programu, który w ciągu 6 miesięcy od daty zakończenia 12-miesięcznego okresu członkowskiego nie uzyskał nowych punktów.

19. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika programu Syrena Best Point, spowoduje utratę praw i przywilejów związanych z uczestnictwem w programie.

20. Voucher nie może być przedmiotem handlu, nie można go wymienić na gotówkę.

21. Uczestnik programu Syrena Best Point nie może zwrócić niewykorzystanego Vouchera.

22. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu programu w każdej chwili.

23. Spółka zastrzega sobie prawo do zakończenia programu. O zakończeniu programu wszyscy uczestnicy Syrena Best Point zostaną powiadomieni pisemnie z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Prawo do wymiany zgromadzonych punktów na nagrody wygasa po upływie sześciu miesięcy od daty zakończenia programu.

24. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia karty członkowskiej, uczestnik otrzymuje duplikat w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.

25. Uczestnik programu jest odpowiedzialny za poinformowanie o wszelkich zmianach w adresie, zmianie nazwiska oraz innych zmianach, mogących mieć wpływ na uczestnictwo w programie Syrena Best Point.

26. Profil gościa może zostać uaktualniony osobiście przez uczestnika na stronie www.syrenabestpoint.com lub poprzez pracownika Spółki na życzenie uczestnika.

27. Aby uaktualnić profil lub otrzymać informacje na temat konta, Uczestnik musi podać numer karty oraz dane osobowe potwierdzające tożsamość.

28. Hotele Warszawskie Syrena Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy honorowania Voucherów oraz przyznawania kolejnych punktów Uczestnikowi programu, który nie uregulował należności wobec Spółki.

29. Państwa dane osobowe będą przez nas obsługiwane, zarówno ręcznie, jak i przy pomocy systemu przetwarzania danych, w celu: a) zrealizowania Państwa żądań (nie jest wymagana zgoda), a także realizacji działań w zakresie: b) marketingu, promocji oraz przekazywania materiałów informacyjnych dotyczących usług i produktów oferowanych przez naszą organizację (wymagana zgoda). Przekazywanie danych nie jest obowiązkowe, jednak konieczne w celu zrealizowania Państwa żądań. Państwa dane mogą być przekazywane do innych spółek kontrolowanych lub powiązanych. Dane nie będą publicznie ujawniane. Na koniec, pragniemy przypomnieć Państwu, w celu zrealizowania praw przewidzianych w Art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych (dostęp, zmiana, usuwanie, sprzeciw co do posługiwania się Państwa danymi itd.), iż możecie się Państwo skontaktować w Osobą Odpowiedzialną za Obsługę Danych, pisząc na adres: Polonia Palace Hotel, Aleje Jerozolimskie 45, Warszawa, +48223182800 W oparciu o art. 47 ust. 3 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Złożenie podpisu na formularzu zgłoszeniowym programu Syrena Best Point jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptacją jego postanowień i wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Hotele Warszawskie „Syrena” Sp. z o.o. danych osobowych w celach marketingowych.